Mācību kurss paredzēts D2-4 un D2-5 grupas audzēkņiem