Mācību kurss paredzēts D3-4 un D3-5 grupas audzēkņiem