Moduļa mērķis

Attīstīt spējas izstrādāt vienkāršus algoritmus, veidot izpratni par programmēšanas lietojumu EIKT (Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, Informācijas un Komunikāciju Tehnoloģijas) nozarē.