Mācību kurss ir paredzēts izglītojamiem, kas apguva profesionālo kvalifikāciju "Datorsistēmu tehniķis" (D4-3, D4-4 grupas)

Kursa mērķis: sekmēt izglītojamo spējas veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas, uzturēt datu bāzes un tās vadības sistēmu.