Mācību kurss paredzēts D3-3 un D3-4 grupas audzēkņiem.