Mācību kurss paredzēts D3-1, D3-2 un D3-3 grupas audzēkniem