Mācību kurss ir paredzēts izglītojamiem, kas apguva profesionālo kvalifikāciju "Programmēšanas tehniķis" (D3-1, D3-2, D3-3 grupas)

Kursa mērķis: sekmēt izglītojamo spējas veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas, uzturēt datu bāzes un tās vadības sistēmu.