Mācību kurss ir paredzēts izglītojamiem, kas apguva profesionālo kvalifikāciju "Programmēšanas tehniķis" .

Kursa mērķis: sekmēt izglītojamo spējas veidot datu bāzes un lietot tās vadības sistēmas, uzturēt datu bāzes un tās vadības sistēmu.