Izglītības procesa rezultatā sagatavot izglītojamo, kurš spēj noformēt iespieddarba maketu Photoshop CC* datorprogrammā, sagatavot to tiražēšanai, nodrošināt krāsu vadības procesus. Izglrtrbas programmu apguvušais var strādāt poligrāfijas un izdevējdarbības nozares uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona,vat veikt individuālo komercdarbību.