Moduļa mērķis (moduļa turpinājums)

Attīstīt spējas izstrādāt vienkāršus algoritmus, veidot izpratni par programmēšanas lietojumu EIKT nozarē.